Dây chuyền sản xuất

  • Suzhou Polywell Engineering Plastics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất
  • Suzhou Polywell Engineering Plastics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất
  • Suzhou Polywell Engineering Plastics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất
  • Suzhou Polywell Engineering Plastics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất
  • Suzhou Polywell Engineering Plastics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất
  • Suzhou Polywell Engineering Plastics Co.,Ltd dây chuyền sản xuất

Nhà máy của chúng tôi nằm ở thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, một thành phố văn minh y tế quốc gia, với thành phố Thượng Hải ở phía đông, thành phố Tô Châu và thành phố Vô Tích ở phía nam. Phía Bắc giáp sông Dương Tử, với vị trí địa lý vượt trội, giao thông đường bộ và đường thủy đều thuận tiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại lời nhắn